[เกี่ยวกับระบบ]         

แบบประเมินการสอนอาจารย์ออนไลน์
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


กรุณากรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน และกด Sign-in เพื่อเข้าสู่การประเมินการสอน
sign-in รหัสนักศึกษา:
รหัสผ่าน:
 
การเข้าระบบให้ใช้ วันเดือนปีคศ.เกิด เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
เช่น 2 มิ.ย. 2533 ใส่เป็น 2061990 หรือ
13 ม.ค. 2534 ใส่เป็น 13011991
 
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อประเมินได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

 
Online Assessment System Version 1.2 © 2012 (เกี่ยวกับระบบ) Develop by Jamornkul Laokietkul All Rights ® Reserved.